Πακέτο Εργασίας 7 (ΠΕ7): Διάχυση των αποτελεσμάτων

Στόχοι

Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου

Περιγραφή Εργασιών

Τα αποτελέσματα του έργου θα δημοσιευτούν σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά ενώ θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα, στην οποία θα περιγράφονται οι στόχοι και η μεθοδολογία της μελέτης καθώς και τα αποτελέσματα της. Τέλος θα διοργανωθεί διημερίδα με θέμα την γενετική προδιάθεση, την πρόβλεψη και την πρόληψη του ΣΔΤ2 στον ελληνικό πληθυσμό και στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη δυνατότητα πρόληψης της νόσου μέσω υιοθέτησης υγιεινού τρόπου ζωής.

Παραδοτέα

Συντονιστής: Β. Βαργεμέζης

Εμπλεκόμενες Ερευνητικές Ομάδες