Πακέτο Εργασίας 6 (ΠΕ6): Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων γονοτύπισης

Στόχοι

 • Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της γονοτύπισης
 • Δημιουργία μοντέλου πρόβλεψης του κινδύνου εμφάνισης του ΣΔΤ2 στον ελληνικό πληθυσμό
 • Δημιουργία μοντέλου πρόβλεψης του κινδύνου εμφάνισης της διαβητικής νεφροπάθειας και διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας

Περιγραφή Εργασιών

Θα πραγματοποιηθεί συσχέτιση της συχνότητας των αλληλομόρφων του κάθε πολυμορφισμού με την εμφάνιση ΣΔΤ2 καθώς και με χαρακτηριστικά όπως κάπνισμα, παχυσαρκία, ηλικία έναρξης της νόσου, εμφάνιση επιπλοκών και ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά. Η στατιστική συσχέτιση θα γίνει μέσω του ελέγχου Cochran-Armitage (Purcell et al 2007). Ειδικός έλεγχος θα γίνει για τα ποσοτικά χαρακτηριστικά. Θα ελεγθούν τόσο μεμονωμένοι πολυμορφισμοί όσο και συνδυασμοί τους. Απλότυποι των πολυμορφισμών που βρίσκονται στο ίδιο γονίδιο, θα εξαχθούν με τη χρήση του προγράμματος PHASE (Stephens et al 2001). Η τεχνική ανάλυσης βασικών συνιστωσών (principal components analysis – PCA) θα χρησιμοποιηθεί για τη συσχέτιση του συνδυασμού πολυμορφισμών που δεν ανήκουν στον ίδιο γονίδιο με την εμφάνιση της νόσου. Τελικά θα υπολογιστεί ο κίνδυνος που αποφέρει το κάθε γονίδιο καθώς και συνδυασμοί γονιδίων στην εμφάνιση ΣΔΤ2 στον ελληνικό πληθυσμό. Επιπλέον, χάρη στον μεγάλο αριθμό των δειγμάτων που θα αναλυθούν, θα ειναι δυνατο να γίνει διαστρωμάτωση των δεδομένων και να πραγματοποιηθεί μελέτη της συσχέτισης συγκεκριμένων πολυμορφισμών με επιπλοκές του ΣΔΤ2, όπως η νεφρική ανεπάρκεια.

Παραδοτέα

 • Κατάλογος πολυμορφισμών που σχετίζονται με τη γενετική προδιάθεση του ΣΔΤ2 στον ελληνικό πληθυσμό
 • Κατάλογος πολυμορφισμών που σχετίζονται με τη γενετική προδιάθεση της διαβητικής νεφροπάθειας στον ελληνικό πληθυσμό
 • Κατάλογος πολυμορφισμών που σχετίζονται με τη γενετική προδιάθεση της διαβητική αμφιβληστροειδοπάθειας στον ελληνικό πληθυσμό
 • Κατάλογος πολυμορφισμών που σχετίζονται με την φαρμακογενετική της μετφορμίνης για την αντιμετώπιση του ΣΔΤ2 στον ελληνικό πληθυσμό Κατάλογος πολυμορφισμών που σχετίζονται με την φαρμακογενετική της σουλφονυλουρίας για την αντιμετώπιση του ΣΔΤ2 στον ελληνικό πληθυσμό
 • Μοντέλο πρόβλεψης του κινδύνου εμφάνισης του ΣΔΤ2 στον ελληνικό πληθυσμό
 • Μοντέλο πρόβλεψης του κινδύνου εμφάνισης διαβητικής νεφροπάθειας σε ασθενείς με ΣΔΤ2 στον ελληνικό πληθυσμό
 • Μοντέλο πρόβλεψης του κινδύνου εμφάνισης διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σε ασθενείς με ΣΔΤ2 στον ελληνικό πληθυσμό

Συντονιστής: Π. Πάσχου

Εμπλεκόμενες Ερευνητικές Ομάδες

 • Ομάδα Γονιδιωματικής
 • Ομάδα Φαρμακογενετικής Πανεπιστημίου Πατρών
 • Ομάδα Βιοπληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

 • Τηλ.: +3084 234 5678
You are here: Home ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πακέτο Εργασίας 6 (ΠΕ6)