Πακέτο Εργασίας 5 (ΠΕ5): Επιλογή γενετικών δεικτών και γονοτύπιση

Στόχοι

 • Επιλογή υποψήφιων γενετικών τοπων για την προδιάθεση του ΣΔΤ2, της διαβητικής νεφροπάθειας και αμφιβληστροειδοπάθειας και της φαρμακογενετικής της μετφορμίνης και των σουλφονυλουριών.
 • Επιλογή γενετικών δεικτών (SNPs) με βάση τη δομή των χρωμοσωμικών περιοχών που θα μελετηθούν
 • Γονοτύπιση 500 SNPs

Περιγραφή Εργασιών

 • Ανάλυση υπαρχόντων δεδομένων από ολόκληρο το γονιδίωμα για τη μελέτη της προδιάθεσης του ΣΔΤ2 και της διαβητικής νεφροπάθειας
 • Βιβλιογραφική έρευνα για την επιλογή υποψήφιων γενετικών τοπων για την προδιάθεση του ΣΔΤ2, της διαβητικής νεφροπάθειας και αμφιβληστροειδοπάθειας και της φαρμακογενετικής της μετφορμίνης και των σουλφονυλουριών
 • Επιλογή γενετικών δεικτών (SNPs) με βάση τη δομή των χρωμοσωμικών περιοχών που θα μελετηθούν
 • Γονοτύπιση 500 SNPs με την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης και με τη χρήση ολιγονουκλεοτιδικών εκκινητών, οι οποίοι έχουν σημανθεί με φθορισμό. Ο προσδιορισμός των αλληλομόρφων θα γίνεται με τη χρήση ειδικού λογισμικού. Ως οικονομικότερος και αποδοτικότερος τρόπος για την παραγωγή συνολικα 1.000.000 γονοτύπων θα επιλεγεί η παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένη εταιρεία.

Παραδοτέα

 • Χάρτης γενετικών δεικτών για γονοτύπιση στα 2.000 άτομα που συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη
 • Γονότυποι 2.000 ατόμων για 500 SNPs

Συντονιστές

 • Γ. Πατρινός
 • Π. Πάσχου

Εμπλεκόμενες Ερευνητικές Ομάδες

 • Ομάδα Γονιδιωματικής
 • Ομάδα Φαρμακογενετικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

 • Τηλ.: +3084 234 5678
You are here: Home ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πακέτο Εργασίας 5 (ΠΕ5)